English Français Español Kreyòl     
Lakay Atis Sa nouyé Kalandriye Nouvèl Fòm Kontakte nou
Jacqueline Dolce-Bettati
Atis pent

Jacqueline fèt Ayiti, li antre o Canada nan sezon otòn 1965. Li dabò rete nan lavil Québec pou apre sa kontinye karyè li nan Montréal. Pandan plis pase trant lane, li pratike pwofesyon enfimyè, travay ak pasyon: nan swen mediko-chiriji, swen-entansif ak nan ijans.

Karyè li te bloke frèt akòz yon malere aksidan nan travay li. Aksidan sa fè li pwan retrèt li men pèmèt Jacqueline dekouvri pasyon li pou penti. Pandan li t ap pwan laswenyaj ègoterapi li benefisye konsèy yon zanmi pent, pwofesè Ezio Cicarelli, (nou regrèt memwa li), epi Jacqueline koumanse pwan kou lan lekol «Michelangelo Ecole d’art» lan lane 2003. Se la li dekouvri yon milye estraòdinè ki se penti.
Li travay ak lwil. Lwil la pèmèt li jwe, kreye ak anpil koulè, ale pi lwen pase flè, plant, nan peyi isit ak lòtbò ki lan kreyasyon li yo.

Lanati, ak foto li pran lò li nan vakans tounen vit vit sous enspirasyon li. Lò li melanje sa li wè ak sa li imajine nan yon estil figiratif ak yon ti jan enpresyonis, sa ba li anpil plezi ak kontantman. Li renmen gade syèl la, kote tout fòm yo ak tout koulè yo ka mache. Pa gen sa ki vre ak sa ki pa vre.

Li vle pataje kè kontan, tandrès ak admirasyon sa a ki andedan nou tout.Touche pou wouè galri à
 
         
  © Artistesdereminiscences 2009-2018 Tout doa résèvé. Decinen pà kcmarketingdesign.com