English Français Español Kreyòl     
Lakay Atis Sa nouyé Kalandriye Nouvèl Fòm Kontakte nou
Michel Colin
Atis pent

"Eske nou kon gen anvi pou abandone tout bagay? Si wi mwen di nou , pa dekouraje,pa abandone rĕv ak anbisyon nou paske, gwan potorik gason yo pa jan abandone". Abraham Lincoln
Pandan l ap travay bŏ kote jen yo, Michel kenbe zye l byen fikse sou rĕv li. Li pran penso ak palet koule l. Li envite w dekouri univĕ li. Li fĕt nan peyi Dayiti. Depi plizye lane, li te gen de rĕv : ede jen devlope fŏmasyon atistik nan desen ak penti,paske le bezwen eksprime emosyon, nan zĕv li, avek bon kout penso ak koulĕ rich ak la plastik.li gen yon diplŏm de CEGEP Mari Viktorin nan Monreyal. L ap fe penti depi 1996 li chwasi akrilik kŏm premye medium li.

Sije l yo varye : peyisaj, nati mŏt, abstwĕ, ak yon amou pou pŏtwe. Toujou nan sousi pou l amelyore tět li , li pran plizye fŏmasyon nan atelye Bresloes nan Montreal nan kasting ak desen sou model vivan .

Li kontinye fŏmasyon nan lekŏl Bo Za,, nan lekŏl desen , penti nan Misyon Reněsans nan Monreyal pandan ke l ap swuiv diferan atelye pou atis nan MonreyalTouche pou wouè galri à
 
         
  © Artistesdereminiscences 2009-2023 Tout doa résèvé. Decinen pà kcmarketingdesign.com