English Français Español Kreyòl     
Lakay Atis Sa nouyé Kalandriye Nouvèl Fòm Kontakte nou
Marie-Carmelle Vilma Menuau
Atis pent

Li te fèt nan Cavaillon, Ayiti, nan bote a senpakmayifik nan lanati, mwentoujou te genanba je m 'yo, nan anfansbyenbonè, palèt la mounrich nan pyebwawo, pyebwakafeaklegimjaden.

Prensipallekòl nan Les Cayes. Klasiklekòlsegondè nan Port-au-Prince.

Imajinasyonfètilmwen, toujourtouchefòmyo, ajoute koulètoupatou nan twonpechanjman nan peyizaj, mwen te panse mwen te destine pou dekorasyonenteryèLè sa a, Haute Couture: konsepsyonakalamòd. De kalitekreyasyonkotemwentoujoukonsakretètmwen.

Apreyonrete nan Madrid, mwendemenajealerete nan Quebec nan lane 1972.

Jijman an nan yonzanmi, pentakpwofesè, Emmanuel Pierre-Charles, li te jwennke pi granpititgason m ', Lè sa a, uitane fin vyegranmoun, te trètalan pou desenakpenti, manyen m' nan kè a sonjeanfansmwen, Mwen te pwomèttètmwen pou yobwotemwen le pli vit kemwenpranretrèt.

Èske w gen te fini nan mwaseptanm nan 2017 karyèmwenkòmyonenfimyègradye, gradye nan UdM, mwenenskri nan klas la penti Josée Bissonnette. Men mwen, yonane pita, nan patisipasyonpremyefwamwen nan yonegzibisyongwoupatisReminisanskemwenremèsye pou ouvrichemen sa a.

Ekspozisyon:

9yèm rasanbleman pou Art ayisyen
Touche pou wouè galri à
 
         
  © Artistesdereminiscences 2009-2024 Tout doa résèvé. Decinen pà kcmarketingdesign.com