English Français Español Kreyòl     
Lakay Atis Sa nouyé Kalandriye Nouvèl Fòm Kontakte nou
 
 
Kalandriye 2022
Kalandriye 2021
Kalandriye 2020
Kalandriye 2019
Kalandriye 2018
Kalandriye 2017
Kalandriye 2016
Kalandriye 2015
Kalandriye 2014
Kalandriye 2013
Kalandriye 2012
Kalandriye 2011
Kalandriye 2010
Kalandriye 2009



Kalandriye 2016
 
Lahavàn dé 12 a 17 janvye Ekspozision homaj a-Wilfredo Lam

Mwa Istwa Moun Nwa mwa fevriye 2 a 29
  • Biblyotek Germaine-Guèvremont Gérard Compere atys solo ak lansman pa Coumbite Laval
  • Bibliyotèk Miltikiltitrèl: Camille laude Laurenceau Eddy Royere lè Rachèl THadal, présenta syon litératu ak Marie- Soeurette Mathieu ak Alain St-Victor.

A.- Jou Drapo Me 2016 Pearl Retrouvée

Jou Afriken 29 me 2016 ak Centre Lafrik

LADR nan peyi Etazini an nan mwa Jiyè 2016

Centre Accès Laval
Jenèz ak evolisyon nan atizay ayisyen vizyèl
Jiye 28 a Out 26

Jou nan Kilti a ak RPAH7 septanm 2016

Fèt fen ané mwa novanm 2016





         
  © Artistesdereminiscences 2009-2022 Tout doa résèvé. Decinen pà kcmarketingdesign.com